Back to Top
 • Phnom Penh Plastic Products Factory

អំពីក្រុមហ៊ុន

Compnay Profile

រោងចក្រភ្នំពេញបា្លស្ទិចប្រុដាក់​ គឺជាសមាជិកភាគហ៊ុនរបស់រោងចក្ររេស៊ីនតិចប្លាស្ទិចម៉ាឡេស៊ី។ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញប្លាស្ទិចប្រូដាក់ផលិតទុយោទឹកប៉ូលីអេទីឡែន HDPE(Hight Desity PolyEthylene) PE100 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធស្តង់ដាម៉ាឡេស៊ី(MS 1058) និងស្តង់ដាអន្តរជាតិ(ISO4427) ប្រកមដោយគុណភាពខ្ពស់បំផុតដែលអាចបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។ ជាមួយនឹងការផលិតតាមក្បួនខ្នាត​និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបតាមតំរូវការប្រើប្រាស់របស់អតិថិជនទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស។ ជាពិសេសទៅទៀតដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់ទីផ្សាររោងចក្រភំពេញប្លាស្ទិចប្រូដាក់ក៏បាននាំចូលនូវផលិតផលគឿងតំណ និង ផលិតផលដែលធ្វើពីសារធាតុប៉ូលីអេទីឡែនជាច្រើនទៀតផងដែរ។

Phnom Penh Plastic Products, the group of Resintech Plastics (M). SDN. BHD Malaysia, is focusing on production of
high quality of HDPE pipes, fittings and other related plastic products using high end technology with strong
technological know-how and total quality management. With our consumer centered approach, we optimize the
production cost together with upgrading technology for the best benefits of all consumers and society. Our quality
conforms with Malaysian Quality Standard (MS1058) and International Standard Organization (IS04427).
To ensure the best quality of water system, we also produce high quality fittings and make available various
types of fitting equipments and technical support services. We position ourselves as the best quality products
producer in Cambodia and most competitive in the region. We enjoy with our journey in contributing to
improvement of livelihoods, high profile of our society and economic growth ofthe country.

តំរូវការប្រើប្រាស់នៃផលិតផលទុយោទឹកប៉ូលីអេទីឡែន

VARIOUS HDPE PIPES APPLICATIONS:

 1. Water supply systems
 2. Sewerage and waste water system
 3. Water systems in building development
 4. Town and industrial zones development
 5. Irrigation in agricultural sector
 6. Electrical and telecommunication conduit pipes
 1. ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត
 2. ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកស្អុយនិងកាកសំណល់
 3. ប្រព័ន្ធទឹកស្អាតក្នុងសំណង់អគារ
 4. ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតើតាមតំបន់ឩស្សាហកម្មធំ។
 5. ប្រព័ន្ធទឹកក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងធារាសាស្រ្ត
 6. ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី និងទូរគមនាគមន៏

មូលហេតុដែលអតិថិជន​ ជ្រើសរើសរោងចក្រភ្នំពេញប្លាសស្ទិចប្រុដាក់យើងខ្ញុំជាដៃគូរ

WHY SHOULD CUSTOMERS CHOOSE PHNOM PENH PLASTIC PRODUCTS COMPANY?

HIGHT STANDARD QUALITY PRODUCTS

 • The quality of HDPE PIPE in Phnom Penh Plastic Products are checked and controlled carefully in all steps by
  professional persons in charge since the raw materials up to the finishing pipes.
 • All HDPE PIPE and other plastic products are produced by high technology machines within the best quality
  management.

GOOD SERVICES AND RESPONSIBILITIES

 • Giving good services to customers and providing them the detail concepts of using our products by professional
  staff is the main purpose of Phnom Penh Plastic Products company.
 • The delivery to our customers is fast and reliable

ផលិតផលមានស្តង់ដាគុណភាពខ្ពស់

 • រោងចក្រភ្នំពេញប្លាសិ្ទចប្រូដាក់យើងខ្ញុំមានចក្ខុវិស័យក្នុងការផ្តល់ជូននូវផលិតផលទុយោទឹកប៉ូលីអេទីឡែន HDPE PIPE PE100 របស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមស្តងើដាអន្តរជាតិដែលប្រកមដោយគុណភាពខ្ពស់ និងជឿទុកចិត្តបានព្រោះថារាល់ផលិតផលទុយោទឹកប៉ូលីអេទីឡែនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយអ្នកជំនាញផ្នែកគុណភាពគ្រប់ដំណាក់កាលប្រកមដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចាប់តាំងពីការគ្រប់គ្រងគុណភាពរបស់វត្ថុធាតុដើមរហូតដល់ផលិតផលសំរេច។

សេវាកម្មល្អ ប្រកមដោយទំនួលខុសត្រូវ

 • ការផ្តល់សេវាកម្ម ភាពងាយស្រួល និងការរីកចម្រើនដល់អតិថិជន​ គឺជាគោលដៅចំបងរបស់រោងចក្រភ្នំពេញប្លាសិ្ទចប្រូដាក់។ រោងចក្រយើងខ្ញុំមានបក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសដែលមានជំនាញខ្ពស់ ក្នុងការប្រឹក្សា ផ្តល់យោបល់ និង ផ្តល់ជូនសេវាកម្មជាទីគាប់ចិត្តជូនអតិថិជន។រឺឯការដឹកជញ្ជូនក៏មានភាពរហ័សនិងជឿទុកចិត្តបាន។